Strategický investor
v oblasti spracovania AL

Obchodné meno a sídlo:
ŽHS, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel SA, vložka 347/S. Spoločnosť bola založená schválením zalkadateľskej zmluvy a stanov dňa 29. 03. 1996 podľa paragrafov 154 až 220 obchodného zákonníka č 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Okresný súd v B. Bystrici povolil zapísať ŽHS, a.s. v obchodnom registri 22. 05. 1996.

Základné imanie spoločnosti:
predstavuje sumu 500 820,- EUR v listinných neobchodovateľných akciách vydaných na meno v 3 emisiách.

Hlavný predmet činnosti:

  • správa obchodných podielov dcérskych spoločností
  • veľkoobchodná a malobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • vedenie účtovníctva
  • ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
  • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí s poskytovaním základných aj doplnkových služieb